Det blir ingen kemikalieskatt från årsskiftet

 i Press

Kemikalieskatten kommer inte att införas den 1 januari 2016 som föreslagits i en utredning som förra regeringen tillsatte. Det framgår av regeringens budget.
För elektronikbranschens del handlade det om grupper av flamskyddsmedel. Branschföreningen har kritiserat utredningsarbetet och förslaget, både i uppvakningar och i remissarbetet. Sammanfattningsvis bestod vår kritik av förslaget att de miljömässiga effekterna uteblir men att svenska arbetstillfällen kommer att förvinna. Sverige är en för lite marknad för att produktionen ska ändras av en svensk nationell reglering. Exakt samma produkter kommer även fortsättningsvis säljas i Sverige som i övriga världen.
Branschen föreslår istället att regeringen satsar resurser på att från Sverige via redan existerande och fungerande regelsystem inom EU, främst RoHS och REACH. Med den köpkraft Europas samlade konsumenter utgör, får sådan reglering den effekt detta förslag inte kommer att få. ElektronikBranschen anser att spridning av miljö-och hälsofarliga ämnen ska förbjudas och begränsas, inte vara kvar och beskattas.

Börja skriva och tryck på enter för att söka