Nu måste regeringen agera

 i Press

Nu måste regeringen agera –
Orimliga konsekvenser till följd av föråldrad lagstiftning

Södertörns tingsrätt har idag meddelat dom i målet (T9826-13) mellan Telia och Copyswede. Enligt tingsrätten ska en avgift betalas på 3 kronor per gigabyte minne i telefonerna. Domen gäller från 2009 till och med den 31 juli 2016, och iPhone-modellerna fram till och med iPhone 5C. Enligt ElektronikBranschen är det orimligt att svenska konsumenter ska betala två gånger – dels för minneskapaciteten och dels för tjänster som Spotify och Viaplay. ElektronikBranschen uppmanar nu regeringen att agera.

– Dagens dom skulle kunna leda till ett prispåslag på smartphones på mellan 200 och 1500 kr beroende på storleken på minnet (mellan 64 – 500 GB.) Privatkopieringen har i praktiken upphört men ändå måste svenskarna betala dubbelt säger Klas Elm, vd för ElektronikBranschen.

Tingsrätten har bland annat tagit ställning till om off line-kopior från t.ex. Spotify är privatkopiering, om konsumenten verkligen ska betala för den delen av minnet som inte används (för kopior) samt den överkompensation som 3 kr per Gb innebär.

– Tingsrätten menar att Spotify innebär en skada för upphovsmännen. Det är anmärkningsvärt, fortsätter Klas Elm.

– Vidare menar tingsrätten att överkompensationen är irrelevant. Det innebär i praktiken, med dagens lagstiftning, att upphovsmännen ska kunna få hur mycket pengar som helst. Detta Eftersom dagens lagstiftning utgår från produkternas minneskapacitet blir konsekvensen att ersättningen ökar i takt med att storleken på minnena hela tiden ökar, helt utan koppling till om konsumenterna överhuvudtaget privatkopierar. Det är orimligt att en föråldrad lagstiftning ska kunna få dessa konsekvenser, något den svenska riksdagen redan konstaterat, säger Klas Elm.

En enig riksdag konstaterade i maj 2018 i ett tillkännagivande att lagstiftningen behöver förändras (bet. 2017/18:NU14, rskr 2017/18:278). Riksdagen markerade att det nuvarande systemet behöver ersättas med ett mer ändamålsenligt system som också kan uppfattas som mer legitimt och uppmanade regeringen att tillsätta en utredning. Riksdagen efterlyser en moderniserad ersättning eftersom det nuvarande systemet innehåller stor osäkerhet om vilka produkter som ska omfattas, vilka ersättningsnivåer som ska gälla och att det inte finns någon koppling mellan ersättningen och den privatkopiering som faktiskt sker.

– Nu måste regeringen agera. Det brådskar att ändra lagstiftningen. Mot bakgrund av att samtliga partier är eniga om att dagens lagstiftning behöver ses över ser vi inga skäl att avvakta. Arbetet skulle kunna initieras omedelbart, även av en övergångsregering, säger Klas Elm.

Börja skriva och tryck på enter för att söka