utbildning_kursintygeftermarknad
kompendium-elektronikbranschens-eftermarknadsutbildning

Kompendium
ElektronikBranschens
Eftermarknadsutbildning
(48 sidor – PDF-fil 323 kB)

ElektronikBranschens Eftermarknadsutbildning

Välkommen till ElektronikBranschens Eftermarknadsutbildning, som tagits fram till dig som säljer hemelektronik, vitvaror, mobiltelefoner och IT-produkter till konsumenter. Materialet kan även användas vid försäljning av andra kapitalvaror.

Utbildningen täcker de kunskaper som är nödvändiga för att sedan genomföra det prov som ger dig ett intyg på att du har de rätta kunskaperna inom konsumenträtt. Du ska ha lärt dig om skillnaden mellan reklamation och garanti, vad som är att se som ett ursprungligt fel etcetera. Du kommer även ha blivit väl insatt i olika typiska situationer som är vanligt förekommande inom branschen.

Utbildningskompendiet (som denna webutbildning bygger på – och som finns att ladda ner i sin helhet genom att klicka på PDF-ikonen) är detsamma för alla hemelektronikkedjor inom branschen. Lagstiftningen som gäller vid konsumentköp gäller likadant för alla produkter som köps och säljs mellan konsument och näringsidkare, oavsett om det är ett kylskåp, en mobil eller en hårtork.

Efter att du gått igenom denna utbildning ska du gå vidare till själva provet (länken till det dyker upp när man är klar med denna utbildning). Om du klarar provet kommer det att resultera i ett intyg som visar på att du som säljare har god kännedom om konsumenträtt vad gäller hemelektronikbranschen. Det är inte enbart en stor fördel för den butik där du som säljare är verksam utan även för dig själv som säljare i de fall du vill söka nya utmaningar inom andra butikskedjor än din nuvarande.

Utbildningen är uppdelad i fem delar och det finns frågor i utbildningen som man måste svara rätt på för att komma vidare.

Del 1: ”Myndigheter och lagar”, ”Försäljning i butik” & ”Leverans och ansvar”
Del 2: ”Köprättsligt fel”, ”Garanti och reklamationsfrist” & ”Bevisbördan”
Del 3: ”Kontakt med bakre led”, ”Bevis” & ”Olika sätt att avhjälpa fel”
Del 4: ”Typiska fel”
Del 5: ”Distansköp”, ”Internetbutik”, ”Reparationsuppdrag”, ”Om butiken försvinner” & ”Info på webbsida”

Klicka på knapparna nedan för att starta utbildningen. Man kan göra utbildningen vid olika tillfällen, varför det finns fem knappar – vänligen börja med ”Del 1”.

Lycka till!

Börja skriva och tryck på enter för att söka