Korrekt svar

Svar:
Detta är ett fall under första 6 månaders obligatoriska garanti. (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.2)

Säljaren gett köparen ett korrekt råd när han informerade om produktens begränsningar och vikten av en riktigt gjord installation.

Produkten har inte haft ett köprättsligt fel. Troligen är installationen inte riktigt gjord. Robotgräsklipparen är troligen heller inte lämplig för det ändamål han angett. Säljaren har givit sakkunniga råd och dessutom avrått från köpet. Grund för hävning föreligger inte.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 2.1 och 4)

Börja skriva och tryck på enter för att söka