Korrekt svar

Svar:
Det är ju uppenbart att reparationen kostat mer än 50% av dagsvärdet för en gammal 20” tjock-TV. Därmed har butiken en avrådandeplikt, som de även genomfört. Kundens klagomål är inte berättigade.

För att vara alldeles säker borde servicemottagaren ha antecknat på servicesedeln att han avrått från reparation så hade ingen diskussion behövt uppstå. (Se KOMPENDIUM avsnitt 2.5)

Börja skriva och tryck på enter för att söka