2 – Försäljning i butik

2.3 Försäljning till minderåriga
Om du säljer något till en underårig (under 18 år) och han/hon inte har föräldrarnas/förmyndares tillstånd kan de i efterhand kräva att köpet häves – även om barnet själv tjänat ihop till köpet.

2.4 Öppet köp, bytesrätt och dylikt är frivilligt
Lagen ger inte kunden öppet köp eller bytesrätt. Det är ett frivilligt erbjudande som butiken kan utforma som den vill eller helt avstå från.
Kvitto bör innehålla information om eventuellt öppet köp.
Öppet köp eller liknande ska inte kallas för ångerrätt.

2.5 Avrådandeplikt
När du säljer en tjänst, t ex en reparation utanför garantin, har du en plikt att avråda (be kunden inte reparera) om den kan antas bli för dyr.

Tumregeln är att reparationen inte bör kosta mer än ca 50 % av dagsvärdet på produkten i fungerande skick.
(Exempel: En 5 år gammal TV som kostade 5 000 kr är i dag värd 1 000 kr. Då bör reparationen inte kosta mer än 50%, dvs hälften, av 1 000 kr, dvs 500 kr.)

Om kunden trots dessa upplysningar ändå vill utföra den dyra reparationen får du naturligtvis låta utföra den; notera dock på servicesedeln att du avrått från reparation.

VIDEO – EXEMPEL 20: Avrådande

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Är kundens klagomål berättigade?

Börja skriva och tryck på enter för att söka