Korrekt svar

Svar:
Här är det centrala när ansvaret för apparaten har gått över från butik till kund. Det sker när köpet avslutats och kunden tagit emot (den förpackade) varan, alltså i detta fall när Tv:n burits ut till bilen. (Se KOMPENDIUM avsnitt 3)

Alla är överens om att kunden sedan valt att transportera Tv:n utan förpackning, vilket i sig är nog för att kunden ska få ansvaret för skador som typiskt kan tänkas uppstå under transport utan förpackning.

En skada på bildskärmen, som normalt uppstår genom yttre tryck är en typ av skada som kunden oftast anses ansvara för. (Se KOMPENDIUM avsnitt 10.4)

Du är nu klar med Del 1

Börja skriva och tryck på enter för att söka