2 – Försäljning i butik

2.6 Ställningsfullmakt
Som säljare i butik har du inför konsument rätt att agera på företagets vägnar i sådana frågor som normalt behöver beslutas i samband med köp såsom lova (träffa avtal om) pris, leveranstid, inbyten, reklamationer etc. Det du anger blir bindande för butiken mot konsumenten.

3 – Leverans och ansvar för varan

Normalt svarar butiken för varan tills den överlämnats till kunden i butik. Om den skadas därefter är det kundens ansvar. (Den juridiska termen är att risken för varan har övergått.)

Om butiken sålt varan inkl. transport ansvarar butiken fram till kunden tagit emot den.
Om något händer under transporten behöver kunden bara klaga hos butiken – han kan inte tvingas själv klaga hos den transportör butiken anlitat.

Om kunden själv anlitat en transportör upphör butikens ansvar när den överlämnar varan till transportören.

Om inget annat avtalas ska varan levereras snarast, dock senast inom 30 dagar. Om kunden klarlagt att en varan måste levereras före en viss tidpunkt och du överskrider den kan kunden häva köpet.

VIDEO – EXEMPEL 21: Transportansvar

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har kunden rätt att, utan kostnad, få en ny TV?

Börja skriva och tryck på enter för att söka