Korrekt svar

Svar:
Kunden reklamerade inom 6 månader. Säljaren ska därmed visa att ett fel inte är ursprungligt utan orsakats av köparen. (se KOMPENDIUM avsnitt 5.2)

En spräckt display på en telefon är normalt inte ett ursprungligt fel. Denna typ av skador uppkommer vanligen genom yttre åverkan. Säljaren har hänvisat en verkstadsrapport som anger yttre påverkan som orsak. (Se KOMPENDIUM avsnitt 10.4)

Det är mycket svårt att finna någon annan rimlig förklaring till skadan än att den uppkommit till följd av sådan yttre åverkan som säljaren inte kan hållas ansvarig för.

Säljaren är inte ansvarig och kunden måste själv betala reparationen.

Börja skriva och tryck på enter för att söka