4 – Vad är ett köprättsligt fel

Ett köprättsligt fel kan vara något annat än att apparaten är ”trasig”, exempelvis att den inte motsvarar vad kunden rimligen kan förvänta sig.

Varan ska stämma överens med den beskrivning (se även KOMPENDIUM avsnitt 2.2) som säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren har visat.

Detta innebär att varan skall vara ägnad (lämplig)
– för de ändamål varor av samma slag i allmänhet används,
– eller de ändamål köparen avsåg att varan skulle användas till, om säljaren vid köpet måste ha insett detta genom diskussionen med köparen.

Om säljaren inte upplyst köparen om egenskaper eller användning som han kände till (eller borde ha känt till) och som köparen kunde räkna med att bli upplyst om så är varan felaktig.

En bruksanvisning ska normalt medfölja.
Instruktion för att komma igång, basfunktioner, skötsel och säkerhet måste vara skriftlig.
Detaljerade beskrivningar av mer avancerade funktioner kan vara elektronisk, t ex på CD, nedladdningsbar eller inbyggd i apparaten.
Bruksanvisningen ska normalt vara på svenska, men det är numera accepterat med annat språk om säljare och kund uttryckligen avtalat om det. Men även när man avtalat om utländsk bruksanvisning och kunden sedan inte förstår den betraktas det som om den inte finns, dvs ett fel som måste avhjälpas.

Hur man avhjälper ett köprättsligt fel behandlas i KOMPENDIUM avsnitt 6-8.

5 – Garanti och reklamationsfrist

5.1 Ursprungligt fel
Ett ursprungligt fel är en svaghet som fanns i produktexemplaret vid köpet. Den kan visa sig omedelbart eller senare.
Om konsument tror att varan har ett ursprungligt fel kan han anmäla felet (reklamera) till säljaren.
Alla fel som anmäls inom 2 månader från att konsumenten upptäckt dem anses anmälda i tid. Även en längre tid kan accepteras, t ex pga semester.

5.2 De första 6 månaderna
Enligt den tvingande konsumentköplagen ska alla fel som uppstår under de första 6 månaderna efter köpet anses vara ursprungliga.
Säljaren är ansvarig för dessa fel.
Endast i de fall säljaren kan presentera rimliga förklaringar eller bevis för att felet beror på yttre faktorer, t ex orsakade av kunden, undviker han ansvar. Se närmare KOMPENDIUM avsnitt 6.
Nedan i KOMPENDIUM avsnitt 10 går vi igenom ett stort antal praktiska fall.

VIDEO – EXEMPEL 9: Yttre påverkan på display

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har kunden rätt att slippa betala reparationskostnaden?

Börja skriva och tryck på enter för att söka