Korrekt svar

Svar:
Kunden reklamerar efter sex månader men under garantitiden. Det är alltså garantins regler som gäller: säljaren måste bevisa att skadan förorsakats av konsumenten.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 5.3)

Telefonen har skickats till verkstad, som lämnat ett detaljerat skriftligt utlåtande som uppfyller de krav ARN:s praxis ställer. (Se KOMPENDIUM avsnitt 10.2)

Säljaren ansvara inte för felet.

Du är nu klar med Del 2

Börja skriva och tryck på enter för att söka