Korrekt svar

Svar:
Detta är ett fall under den obligatoriska 6 månaders garantitiden, (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.2)
Telefonen var felaktig och har varit inlämnad vid flera tillfällen under sammantaget ett antal månader innan felet åtgärdades genom omleverans.

En konsument kan häva ett köp om avhjälpande av ett fel inte sker inom skälig tid. Så är fallet här – skälig tid är ju 2-3 veckor vardera vid två försök. (Se KOMPENDIUM avsnitt 9.1 och 9.5)

Att den långa reparationstiden beror på förseningar i bakre led saknar betydelse.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 7)

Eftersom det dröjt så länge har köparen haft rätt att köpa en ersättningstelefon och har också gjort det. Därför måste hon inte godta omleverans. Hävningen omfattar även den märkesspecifika kabeln.

Börja skriva och tryck på enter för att söka