7 – Kontakt med bakre led

Kunden har köpt varan av butiken.
Om något blir fel är det därmed butiken som ska rätta till det åt kunden.
Butiken kan naturligtvis ta hjälp och skicka varan till en verkstad, ta kontakt med leverantören och ev. transportör etc.
Men butiken kan aldrig tvinga konsumenten ta dessa kontakter.
Butiken måste alltid mot kunden följa alla konsumenträttsliga regler.
Butiken kan inte skylla på beslut eller förseningar hos verkstad eller leverantör som bryter mot dessa regler.
(Däremot är det naturligtvis OK – oftast t o m nödvändigt – att butiken tar hjälp t ex av en verkstad för att bedöma om ett fel är ursprungligt)

Om leverantören erbjuder en extra garanti och du informerar kunden om detta blir den garantin en del av det du är ansvarig för inför kunden.

Om kunden själv hittar en sådan leverantörsgaranti, t ex på en internationell hemsida, får han själv ta kontakt med leverantören vid behov.

Även om sådana (internationella) garantier finns för varan gäller fortfarande den svenska garantin och alla lagliga rättigheter konsumenten har enligt svensk lag.

Garantivillkor kan aldrig inskränka den rätt konsumenten har enligt KKL. I garantivillkoren ska information finnas om att konsumentens rättigheter enligt lag inte påverkas.

VIDEO – EXEMPEL 5: Lång tid i bakre led

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har kunden rätt att häva köpet och få betalt för sin sladd?

Börja skriva och tryck på enter för att söka