Korrekt svar

Svar:
Detta är ett fall inom den obligatoriska 6 månaders garantin. (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.2)
Av butiken anlitad reparatör har konstaterat felet. Butiken ansvarar för det.

Felet har inte avhjälpts efter 2 månader. Det är långt mer än den normalt accepterade tiden 2-3 veckor.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 9.1)

Tvättmaskin är en produkt kunden behöver. Han har inte erbjudits lånemaskin.
Felet är väsentligt för kunden – tvättmaskinen fungerar ju inte.

Kunden har därför rätt häva köpet. (Se KOMPENDIUM avsnitt 9.5)
Maskinen ska återlämnas och kunden återfå köpeskillingen.

Börja skriva och tryck på enter för att söka