8 – Bevis att varan är inköpt hos dig

När en kund kommer med en reklamation har du rätt att kräva att han visar att den aktuella apparaten är köpt hos dig.
Det naturliga är att kunden visar upp kvitto, garantisedel eller dylikt, men även andra sätt kan accepteras.

9 – Val mellan olika sätt att avhjälpa ett fel

Vi har ovan visat hur man konstaterar att det finns ett fel som säljaren ska åtgärda (antingen köprättsligt, se KOMPENDIUM avsnitt 4, eller ursprungligt, se KOMPENDIUM avsnitten 5 och 6)

Då kan man välja mellan
– laga/reparera (avhjälpa)
– byta vara (omleverans)
– prisnedsättning
– hävning i vissa fall

Konsumenten har rätt att välja vad han önskar, men säljaren har normalt rätt att i första hand reparera (eller byta om han föredrar) om de övriga metoderna blir dyrare.

Valet får inte vara orimligt (oskäligt) med hänsyn till:
– säljarens kostnader och möjligheter
– varans värde
– felets betydelse
– väsentlig olägenhet för konsumenten

9.1 Reparation när säljaren ansvarar
Du är skyldig att ta emot varan när kunden vill lämna in den. En reparation ska utföras snabbt, normalt på omkring 2 – 3 veckor.
Tiden räknas från inlämning (i butik) tills butiken meddelar kunden att apparaten finns att hämta.
Om varan inte används ofta kan något längre tid accepteras.

VIDEO – EXEMPEL 16: Reparationstid

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har kunden rätt att häva köpet?

Börja skriva och tryck på enter för att söka