Korrekt svar

Svar:
Detta är ett fall under första 6 månaders obligatoriska garanti.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 5.2)
Fallet visar vikten att skilja på felsymptom och konstaterade fel.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 6.1)

Datorn har varit inne 3 gånger under garantitiden med samma klagomål, den startar inte, men de tekniska undersökningarna visar att det alla gångerna varit olika tekniska fel eller orsaker som ligger bakom.
Första gången var det ett virus – en sak som säljaren inte ansvarar för.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 10.11.2). Att säljaren fixat felet utan kostnad av goodwill (snällhet) innebär inte att han tagit på sig ansvaret för felet.

Andra gången orsakades felet av ett av kunden nedladdat program – inte heller detta var butikens ansvar. (Se KOMPENDIUM avsnitt 10.11.1)

Först det tredje klagomålet visade sig vara ett ”normalt” inre fel som säljaren definitivt ansvarar för under garantitiden (Se KOMPENDIUM avsnitt 6.2)
Han har åtgärdat det snabbt och utan kostnad för kunden.
Han har gjort sin plikt. Apparaten fungerar. (Se KOMPENDIUM avsnitt 9.1)

För att kunden ska kunna häva måste apparaten efter två reparationer för tekniskt samma fel, som säljaren svarar för, fortfarande vara felaktig. (Se KOMPENDIUM avsnitt 9.4)

Börja skriva och tryck på enter för att söka