9 – Val mellan olika sätt att avhjälpa ett fel

9.1 Reparation när säljaren ansvarar – forts
Kunden får en ny 3-årig reklamationsfrist mot samma (tekniska) fel, räknat från sista reparationen.

Om det vid andra försöket visar sig att det är ett annat tekniskt fel än första gången börjar man om från början med det nya felet, bedömer om det är ursprungligt och i så fall åtgärdar osv (även om kundens felbeskrivning är densamma – se KOMPENDIUM avsnitt 6.1).

VIDEO – EXEMPEL 30: Mobilabonnemang med telefonköp

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har kunden rätt att häva abonnemanget?

Börja skriva och tryck på enter för att söka