Korrekt svar

Svar:
För att en konsument skall kunna ställa anspråk krävs det att säljaren får tillfälle att avhjälpa felet. ARN bedömde att det inte varit oskäligt att kräva att datorn sänts till Sverige för reparation.

Säljaren har inte fått tillräcklig möjlighet att undersöka det påstådda felet. Därför har säljaren inte ansvar för felet.

Hävning eller andra åtgärder är därmed inte aktuella.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 9.1)

Börja skriva och tryck på enter för att söka