9 – Val mellan olika sätt att avhjälpa ett fel

9.1 Reparation när säljaren ansvarar – forts
Om kunden vägrar lämna in apparaten för undersökning/reparation av ett fel som han anser säljaren ska stå för förlorar han sin rätt till påföljder. Säljaren har alltid rätt undersöka apparaten.

Kunden ska alltid vända sig till butiken. Om han själv väljer att anlita någon annan verkstad får han betala själv och förlorar rätten begära att detta fel ska avhjälpas av butiken.

Konsumenten ska normalt själv transportera produkten till butiken där han köpt den och hämta den därifrån. Han kan få ersättning av butiken för resekostnader med kommunal transport eller om det inte är praktiskt milersättning för bil enligt aktuell statlig norm. (F.n. 18,50:- per mil)

Du kan inte kräva att kunden skickar eller transporterar apparaten direkt till en verkstad – han har rätt att enbart vända sig till butiken.

I stället för att reparera kan apparaten ersättas med en rekonditionerad apparat – ett annat exemplar som reparerats så att det är i skick som ny. En utbytesenhet (swap) eller en rekonditionerad apparat behåller den ursprungliga garantin.

Regler för rena reparationsuppdrag som kunden betalar: se KOMPENDIUM avsnitt 13

VIDEO – EXEMPEL 6: Säljarens rätt att undersöka fel

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har kunden rätt att häva köpet?

Börja skriva och tryck på enter för att söka