Korrekt svar

Svar:
Detta är ett fall under garanti. (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.3)
Det är alla tre gångerna fråga om samma tekniska fel, vilket i och för sig gör det möjligt att överväga en hävning.

Men för att hävning ska ske måste felet även vara väsentligt för kunden.

Men en liten spricka i emaljen på ramen påverkar inte hällen funktion. ARN har i ett snarlikt fall accepterat ett prisavdrag på 500:- som den rimliga lösningen.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 9.3)

Börja skriva och tryck på enter för att söka