9 – Val mellan olika sätt att avhjälpa ett fel

9.2 Byta ut apparaten (omleverans)
Om apparaten visar sig svår eller dyr att reparera kan säljaren välja att i stället byta ut den mot ett nytt felfritt exemplar (av samma eller bättre typ).
Juridiskt uttryckt: Varan ska ersättas med en likvärdig vara, dvs en vara i avtalsenligt skick. Vid omleverans är köptillfället utgångspunkten. Var den felaktiga varan ny så ska den ersättas med en ny med motsvarande egenskaper.

Så snart kunden av något skäl får en helt ny apparat i ny förpackning gäller enligt praxis ursprungskvittots datum såvida det inte är samma tekniska fel som reklamerats tidigare. I detta fall gäller att en ny reklamationsfrist på tre år börjar löpa vid bytet.

9.3 Prisnedsättning
Om det fel som säljaren ska åtgärda är svårt att laga till rimlig kostnad samtidigt som olägenheten för konsumenten inte är stor med att felet är kvar kan de komma överens om en prisnedsättning.

9.4 Hävning
Om 2 reparationsförsök misslyckas och felet är väsentligt för kunden kan han begära att köpet ska hävas (återgå). Detta gäller även om en reparation tagit för lång tid.

Detta innebär i princip att kunden lämnar tillbaka apparaten och får tillbaka köpeskillingen och andra ev. utlägg han haft. Hela affären ska så att säga tas tillbaka. Kunden ska vara tillbaka där han var innan köpet.
I princip ska det dras av för den nytta kunden haft av apparaten, samtidigt som kunden ska ersättas för räntekostnader under tiden han haft den. Under det första året anses ofta dessa två summor kvittas ut mot varandra.

Normal livslängd för TV är 5-10 år, stora vitvaror 10 år och mindre apparater 3-5 år. Praxis i ARN varierar inom dessa gränser.

VIDEO – EXEMPEL 23: Skäl för hävning

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har kunden rätt att häva köpet?

Börja skriva och tryck på enter för att söka