Korrekt svar

Svar:
Felet uppstod under garantitiden och bolaget har inte ifrågasatt att det är ansvarigt för felet. (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.3)
Mahud har till slut fått häva köpet och är därmed ekonomiskt skadeslös.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 9.5)

Skadeståndskraven bedömdes så här:

(1) Utgångspunkten vid en tvist mellan ett bolag och en konsument som går upp till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är att parterna ska föra sin talan själv, utan ombud. Det är därför inte skäligt att ersättning ska utgå för ombudskostnader, varken i ARN eller tidigare.

(2), (3) Ersättning för att inte ha kunnat se på TV är att likställa med ett krav om ersättning för sveda och värk, så kallad ideell skada. Sådan skada kan bara komma ifråga vid en ren personskada. Någon personskada har inte uppstått.

(4) Vad gäller ersättning för nedlagd tid måste Mahud med intyg från arbetsgivaren visa att han fått ett löneavdrag som är direkt relaterat till ärendet.

(5) Även kränkning och diskriminering är en ideell skada som normalt inte ersätts i svensk rätt.
Att en kund får häva köpet och få utlagda pengar tillbaka är alltså normalt en tillräcklig kompensation vid försening av reklamationshantering.

Naturligtvis kan butiken därutöver frivilligt välja att kompensera kunden – s k goodwillersättning.

(Se KOMPENDIUM avsnitt 9.6)

Börja skriva och tryck på enter för att söka