9 – Val mellan olika sätt att avhjälpa ett fel

9.5 Täckningsköp
Om hävning ägt rum har konsumenten rätt till ersättning om han tvingas köpa en annan likvärdig vara till högre pris.
Konsumenten måste söka reda på ersättningsvaran med ”tillräcklig omsorg och inom skälig tid”.
Då får han av säljaren ersättning för prisskillnaden vid hävningstillfället.
Om den dyrare ersättningsvaran är tydligt bättre än den ursprungliga varan ska motsvarande avdrag göras.
Även om kunden inte verkligen genomför ett täckningsköp kan han begära ersättningen som om han gjort det.

(Med dagens ständigt fallande priser för alltmer avancerade apparater är det oftast möjligt att göra täckningsköp utan högre pris och därmed utan ersättning).

9.6 Skadestånd
Om säljaren blir ansvarig för att avhjälpa ett fel kan konsumenten få ersättning för bevisade utlägg såsom frakter, resekostnader för att lämna/hämta apparaten eller förlorad arbetsinkomst. Observera:
– utläggen måste bevisas med kvitton eller motsvarande
– resekostnader ersätts i första hand för kommunala resor; bilresor endast om kommunala färdmedel saknas eller varan är för stor att medföras
– bilersättning enligt statlig norm (f n 18,50:-/mil)
– förlorad arbetsförtjänst ersätts endast enligt intyg från arbetsgivaren att löneavdrag gjorts
– normalt ersätts inte utlägg för juridisk hjälp etc.

Om felet direkt orsakar skada på konsumentens egendom kan även den bli föremål för ersättning (Ex: läckande diskmaskin som fuktskadar golvet)

I svensk rätt får man normalt inte ersättning för ”sveda och värk”, diskriminering mm
Skadestånd på grund av fel i vara utgår i svensk rätt endast för faktiska kostnader.

TEXT – EXEMPEL 12: Skadestånd

Läs texten nedan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Mahud köpte en TV den 5 januari för 4350 kr. Tv:n levererades den 7 januari. Han fick ett års garanti. Den 6 augusti upptäcker Mahud att Tv:n blir svart mitt i ett program och att den ”smäller” till lätt. Han kontaktar bolaget samma dag och begär att få Tv:n lagad. Den 10 augusti skickas sedan fraktsedlar till honom så att Mahud kostnadsfritt kan skicka Tv:n till serviceverkstaden. Den 14 augusti lämnade sedan Mahud Tv:n till transportpersonalen varpå han fick ett kvitto. Den 10 september fick Mahud ett e-postmeddelande om att de inte hittat hans TV. Bolaget uppgav även den 16 september att de trots eftersökningar inte kunnat hitta Tv:n. Mahud begärde att återfå sin TV, alternativt få häva köpet eller få en ny TV. Bolaget svarade inte på det meddelandet. Posten ersatte dock Mahud med 4350 kr efter reklamation av den försvunna Tv:n.

Därefter köpte Mahud en ny TV. Den 7 oktober fick Mahud dock en paketavi från serviceverkstaden som uppgav att paketet innehöll hans reparerade TV. Mahud återbetalade därför summan han fått av Posten. Mahud hämtade heller inte ut Tv:n då han nu köpt en ny TV och i november lät bolaget efter en omfattande diskussion Mahud häva köpet och få tillbaka sina pengar för den reparerade Tv:n.

Mahud vill då det varit förseningar i hanteringen av reklamationen i anmälan till ARN yrka på skadestånd avseende (1) ombudskostnader, (2) ersättning för de två månader han varit utan TV, (3) sveda och värk, (4) nedlagd tid samt (5) kränkning och diskriminering.

Har Mahud rätt till skadestånd?

Börja skriva och tryck på enter för att söka