Korrekt svar

Svar:
Detta är ett fall under garantitiden. (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.3)

Parterna är ense om att tvättmaskinen varit felaktig och att felet fört med sig att klädesplaggen, lakanen och handdukarna skadats vid tvätt. Säljaren är således skyldigt att ersätta skadan. (Se KOMPENDIUM avsnitt 9.1)

Men konsumenten är skyldig att begränsa sin skada. Om så inte sker får hen bära en motsvarande del av förlusten. (Se KOMPENDIUM avsnitt 9.8)

ARN fann att köparen borde ha kunnat begränsa sin skada i större omfattning än vad som skett. Skadeståndet minskas därför till 2500 kr.

Du är nu klar med Del 3

Börja skriva och tryck på enter för att söka