9 – Val mellan olika sätt att avhjälpa ett fel

9.7 Konsumenten ska begränsa sin skada
Det innebär att hen måste se till att skadan inte blir värre än nödvändigt och att följdskador begränsas så långt möjligt.
Exempel: En tvättmaskin skadar tvätten under garanti. Konsumenten slutar inte använda den omedelbart hen insett problemet. Då får hen bara ersättning för skador fram till upptäckten, inte därefter.

VIDEO – EXEMPEL 17: Följdskador och skadebegränsning

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har kunden rätt att få 5 400 kr i ersättning för förstörda kläder?

Börja skriva och tryck på enter för att söka