Korrekt svar

Svar:
Felet uppstod inom 6månader, dvs säljaren ska visa att han inte är ansvarig.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 5.2)
Kunden reklamerade i tid. (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.1)

Säljaren ska under de första 6 månaderna visa att det finns en övervägande sannolikhet att felet orsakats av konsumenten. (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.2)
Verkstaden gav ett skriftligt utlåtande.

Det är enligt praxis inte tillräckligt att visa bara att fuktindikatorn har lösts ut för att visa på fuktskada. Det krävs en rapport med motivering och hur felet visas på produkten.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 10.2)

Säljaren ska åtgärda felet.

Börja skriva och tryck på enter för att söka