Korrekt svar

Svar:
Detta är ett fall under garanti, dvs säljaren ska bevisa att han inte ansvarar för felet. (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.3)

Butiken har låtit en verkstad undersöka kameran. De finner sand inne i zoommekanismen, vilket låser den. Bruksanvisningen varnar för bl a sand.

Det är uppenbart att skadan förorsakats av kunden och säljaren svarar inte för skadan.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 10.3)

Börja skriva och tryck på enter för att söka