10 – Typiska fel

10.3 Sand, damm, smuts etc.
Detta är ett fall liknande fuktskador, men ändå annorlunda.

Om en produkt skadas av inträngande sand, damm eller smuts eller motsvarande gäller att felet inte bedöms vara säljarens ansvar om alla punkter nedan är uppfyllda:
– varning i bruksanvisningen
– apparaten har undersökts av en verkstad som visat och skriftligen meddelat
o att det finns inträngande sand
o var den finns (gärna med foto)
o att den kan vara orsaken till felsymptonen
o ev. att felet inte täcks av garanti

En sandskada visar sig normalt snabbt och kan rent tekniskt ofta repareras – även om kostnaden kan bli hög.

VIDEO – EXEMPEL 26: Sand i kameran

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har säljaren ansvar för skadan?

Börja skriva och tryck på enter för att söka