Korrekt svar

Svar:
Detta är ett ärende under de första 6 månadernas obligatoriska garanti.
Säljaren ska alltså visa att kunden förorsakat skadan. (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.2)

Säljaren har låtit en oberoende verkstad undersöka den. Verkstaden har konstaterat en klämskadad display och angett att den orsakats av yttre åverkan. Detta är ett fel som konsumenten står för. (Se KOMPENDIUM avsnitt 10.2)

Säljarens servicekvitto säger att undersökningsavgift tas ut om säljaren inte ansvarar för felet, men kunden har inte även informerats muntligen, vilket ARN:s praxis kräver.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 6.2)
Därför kan butiken inte ta ut undersökningsavgiften.

Börja skriva och tryck på enter för att söka