Korrekt svar

Svar:
Detta är ett ärende efter 6 månader, men under garantitiden. Säljaren måste därför visa att felet orsakats av kunden. (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.3)

Enbart ett blankt påstående i ett verkstadsutlåtande om att en vara blivit skadad genom att den utsatts för yttre åverkan är inte att anse som tillräckligt för att det ska anses som styrkt att en sådan skada faktiskt föreligger.

Bolaget har dock ett verkstadsutlåtande som anger att datorns USB-kontakt är utsatt för yttre åverkan samt ett fotografi av skadan (moderkortet är skadat och måste bytas). En sådan skada är typiskt sett att anse som ett fel som inte är ursprungligt. Båda USB-kontakterna sitter på det skadade moderkortet. (Se KOMPENDIUM avsnitt 10.5)

Säljaren ansvarar inte för detta fel. Kunden måste betala ev. reparation.

Börja skriva och tryck på enter för att söka