10 – Typiska fel

10.6 Yttre mekanisk påverkan
Om en apparat har skador som rimligen endast kan uppstå genom yttre påverkan anses detta normalt vara en skada som konsumenten ska stå för.

10.7 Störningar från strömnät, blixt etc.
Det kan förekomma skador som orsakas av utifrån kommande strömmar som t ex felkoppling vid kundens installation, blixtnedslag eller s k strömspikar i det elektriska nätet. De senare är vanligast ute på landsbygden med långa sträckor luftledningar för el eller tele.

För att detta ska vara skador som säljaren inte svarar för måste en verkstad konstatera att skadan är koncentrerad till delar som först träffas av en yttre strömstöt, t ex nätdelen i en TV eller ett kabelmodem anslutet till teleledning. Observera att strömspiken kan uppstå långt borta och inte nödvändigtvis märks av konsumenten (t ex blixtnedslag i ledningar till ett fritidshus).

VIDEO – EXEMPEL 24: Yttre påverkan

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har säljaren ansvar för det trasiga modemet och den förstörda maten?

Börja skriva och tryck på enter för att söka