Korrekt svar

Svar:
Detta är ett fall under garanti. (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.3)
Felet är inte av sådan karaktär att man kan tro att det är en klämskada eller liknande som kund förorsakat.
Felet har sannolikt funnits redan vid leveransen.

Säljare och köpare är överens om att det är ett pixelfel.
Därmed ska säljaren avhjälpa det på ett rimligt sätt.

En handfull döda pixlar som ligger i ett hörn av skärmen kan inte bedömas vara så väsentligt att hävning kommer ifråga.

Felet ska alltså avhjälpas genom reparation, omleverans eller prisnedsättning. Enligt ARN:s praxis kan en prisnedsättning på 10-15% vara acceptabel. Reparation eller utbyte innebär uppenbart mångdubbelt högre kostnader, som säljaren inte behöver acceptera.

En prisnedsättning på 1000:- är rimligt.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 10.4 och 10.9)

Börja skriva och tryck på enter för att söka