Korrekt svar

Svar:
Detta är ett fall under de inledande 6 månadernas obligatoriska garanti.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 5.2)
Säljaren svarar enligt verkstadsrapporten för det ursprungliga felet och ska åtgärda det inom rimlig tid, dvs högst omkring 3 veckor.

2 månader utan lånetelefon är en alldeles för lång tid. (Se KOMPENDIUM avsnitt 9.1)

Kunden har rätt att häva, dvs hon lämnar tillbaka telefonen och får tillbaka vad hon betalt förutom ev. avgifter för samtal hon bevisligen ringt. (Se KOMPENDIUM avsnitt 9.5 och 10.12)

Börja skriva och tryck på enter för att söka