Korrekt svar

Svar:
Detta är ett fall inom den inledande 6-månaders garantin. (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.3)
Det är alltså leverantören som ska bevisa att det inte finns ett fel. De har gjort en mätning och kommit fram till att hastigheten är inom det utlovade spannet. Om fallet slutat här hade leverantören fått rätt.

Men kunden har utnyttjat Bredbandskollen.se till att göra egna mätningar som visar att hastigheten inte är vad som utlovats.

Därmed måste det anses vara ett fel i tjänsten, som leverantören ska åtgärda.

Felet bedöms av ARN sannolikt inte så väsentligt att kunden kan häva. (Dessutom kan hon sannolikt inte få bättre resultat genom att byta operatör.)

Enligt ARN:s praxis ska kunden från abonnemangets start betala månadsavgift för närmast lägre hastighet – vad hon verkligen fått.
(Se KOMPENDIUM avsnitt 10.13.1)

Börja skriva och tryck på enter för att söka