10 – Typiska fel

10.13 Fast bredband

10.13.1 Hastighet i fast bredband
Bredbandets överföringshastighet är ju avgörande för kapacitet och pris. Hastigheten beror inte bara på den tekniska apparaturen i telestation eller motsvarande utan i hög grad på kvaliteten och längden på ledningarna i marken. Dessa kan operatören oftast inte påverka. Därför kan hastigheten variera.

Numera anges hastigheten som ett spann, t ex 6-12 Mb/s, där kunden normalt får närmare 12 Mb/s men i oturliga fall måste acceptera en typisk hastighet av drygt 6 Mb/s.

För att visa vilken hastighet som verkligen överförs bör kunden göra ett antal tester på www.bredbandskollen.se olika veckodagar och olika tider. Följ noga anvisningarna – speciellt se till att mätningen sker direkt i uttaget utan mellankopplade routers eller trådlösa nätverk etc. Blir resultatet i snitt under den nedre gränsen i intervallet har kunden rätt till nedsättning av avgiften motsvarande verkligt uppnått lägre intervall.

10.13.2 Annan apparatur
Om du säljer en bredbandsanslutning utan fysiska produkter som modem eller router och kunden skaffar dem på annat håll är du naturligtvis inte ansvarig för deras funktion.
Produkter som medföljer vid köpet, t ex ett modem, eller produkter som du säljer till kunden, t ex ett trådlöst nätverk, är du ansvarig för på vanligt sätt.

10.13.3 Flytt
Fast bredband levereras ju genom en ledning, antingen vanliga telenätet (ADSL) eller speciella ledningar. Ledningarna ägs eller hyrs av operatören.
Skulle en kund flytta under bindningstid är det ju inte säkert att operatören kan komma åt likvärdiga ledningar på den nya adressen. Därför reserverar han sig i sina villkor för att han inte kan leverera bredband till den nya adressen – men att han fortfarande tar ut månadsavgiften under hela bindningstiden. Det är OK med sådana avtal.

VIDEO – EXEMPEL 28: Bredbandshastighet

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har kunden rätt att häva köpet?

Börja skriva och tryck på enter för att söka