Korrekt svar

Svar:
Här är frågan om produkten (abonnemanget) motsvara vad han rimligen kan förvänta sig. (Se KOMPENDIUM avsnitt 4)
På operatörens hemsida intill täckningskartan finns en tydlig beskrivning att kartan inte garanterar täckning överallt utan att lokala avvikelser kan förekomma.
Hela denna beskrivning är en del av produktbeskrivningen som gäller vid köpet. Vid besöket i butiken diskuterades inte täckningen överhuvudtaget.

Enligt den fullständiga beskrivningen är kunden inte garanterad täckning i sommarstugan och han har inte heller frågat i butiken eller sagt något som gjort att säljaren behövt kontrollera eller varna extra.
Därmed är det inget köprättsligt fel på abonnemanget och det kan inte hävas.
Han är bunden i 24 månader inkl. avbetalningen på telefonen.
(Se även KOMPENDIUM avsnitt 10.14)

Anm: Om han vid köpet klart hade angett att han behövde täckning just i sommarstugan och butiken accepterat detta hade han kunnat häva abonnemanget (Se KOMPENDIUM avsnitt 4)– men han hade varit tvungen betala den extra kostnaden för telefonen i 24 månader om han ville behålla den. (Se KOMPENDIUM avsnitt 10.12)

Du är nu klar med Del 4

Börja skriva och tryck på enter för att söka