10 – Typiska fel

10.14 Täckning TV, mobiltele, mobilt bredband
Alla trådlösa tjänster såsom TV via marknät eller satellit, mobiltelefoni och mobilt bredband är beroende av att sändarnäten skapar tillräckligt bra signal på en viss plats.
De täckningskartor som operatörerna publicerar ger bara ungefärliga uppgifter men ingen garanti för täckning på en viss adress eller i ett visst rum. Signalstyrkan kan variera med bara några meters avstånd och dessutom bero på t ex vind, snö, eller regn. För TV kan olika kanaler uppföra sig helt olika. Mobilteleoperatörerna har ju oftast egna nät, som är olika sinsemellan.
Därför är det inte möjligt att vid försäljning lova bra resultat på en viss plats bara baserat på kartorna. Har du inte sagt något annat gäller kartorna med de reservationer som finns i villkoren.

Se mer information här:
https://telekomradgivarna.se/kunskapsbank/tackning/

10.15 Installationsfel
Om du tillsammans med apparat även sålt installation (i priset eller separat debiterat) och installationen blir felaktig ska den naturligtvis rättas till, men även fel på apparaten som orsakas av den felaktiga installationen.
Om installationsfelet hanteras så illa att konsumenten får rätt att häva så omfattar hävningen också apparaten, även om den i sig är felfri.

VIDEO – EXEMPEL 27: Täckning

Titta på videoklippet ovan och svara sedan på frågan för att gå vidare:

Har kunden rätt att häva abonnemanget?

Börja skriva och tryck på enter för att söka