Korrekt svar

Svar:
Detta är ett ärende under garantitiden (Se KOMPENDIUM avsnitt 5.3)
ARN bedömde att kunden lämnat in sin dator för kostnadsfri reparation på garantin. Företaget har emellertid ansett att reparationen inte omfattades av garantin och har debiterat kunden 1 025 kr för reparationen.

När det stod klart för företaget att reparationen inte skulle vara kostnadsfri för kunden så borde de ha underrättat honom om detta så att han kunde ta ställning till om han ändå ville ha reparationen utförd. Då säljaren inte gjort det kan de inte heller ta betalt för reparationen.

(I sig är ett virus inte ett fel som säljaren står för – att han fått göra det i detta fall beror alltså på att han inte informerat kunden korrekt att felet inte omfattas av garanti. (Se KOMPENDIUM avsnitt 10.11.2))

Du är nu klar med Del 5

Om du gjort denna utbildning i nummerordning, alltså startat med Del 1 och precis avlutat Del 5, så är du i mål.

Har du inte gjort det så kan du ha en eller fler delar kvar – klicka isåfall här för att komma till startsidan och göra de delar du ännu inte gjort.

Har du gjort klart alla fem delarna är du redo att göra ElektronikBranschens prov (som ger dig ett intyg på att du har de rätta kunskaperna inom konsumenträtt) som du kommer till genom att klicka på knappen nedan…

Börja skriva och tryck på enter för att söka