Del 2 C – Grundläggande juridik / Försäkringsförmedling

Syftet med lagen om försäkringsförmedling är att skapa ordningsregler för den som ger råd om eller säljer försäkringar. Med försäkringsförmedling menas att någon yrkesmässigt föreslår och tecknar en försäkring för kundens räkning. Den som enbart hänvisar till ett försäkringsbolag eller lämnar allmän information är inte försäkringsförmedlare. Inte heller den som förmedlar försäkringar som ett komplement till en vara eller en tjänst, exempelvis vid försäljning av en TV. Du som säljer produktförsäkringar omfattas alltså inte av lagen. Dock är det viktigt att kunna vissa saker som lagen innefattar och som anses vara riktlinjer vid försäljning och förmedling av försäkring:

En försäkringsförmedlare måste följa vissa regler och det är bland annat att följa god försäkringsförmedlingssed. Med det menas att de råd som förmedlaren lämnar ska vara opartiska och utgå från kundens förhållanden. Om det är möjligt ska kunden få flera förslag både skriftligt och muntligt där förmedlaren informerar om fördelar och nackdelar. Kunden ska också få veta kostnaden och villkor för att kunna bedöma omfattningen av försäkringen.

Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Tidigare Distans- och hemförsäljningslagen)
Den som handlar i en affär har ingen rätt enligt lag att ångra köpet utan det är när man köper något av en telefonförsäljare, från TV-shop, på Internet, vid hemförsäljning och numera också vid så kallad canvasförsäljning, som det finns en rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att man fått information om ångerrätten.

Från och med juni 2014 gäller lagen även vid så kallad canvasförsäljning, det vill säga gatuförsäljning eller försäljning i anslutning till ett köpcentrum – dock måste det totala priset då vara minst 400 kronor för att ångerrätten ska gälla. I den nya lagen finns också en regel som säger att en konsument vid köp på en webbplats numera särskilt måste informeras om sin betalningsskyldighet om det till exempel finns en knapp att klicka på för att beställa en vara – finns inte sådan särskild information kan konsumenten hävda att något avtal inte ingåtts och slippa betala för varan.

I de nya reglerna finns omfattande informationskrav som innebär att företag som säljer något utanför butik ALLTID måste lämna en mängd information om garantier, fraktkostnader, ångerrätt, kontaktuppgifter till företaget med mera, och denna information blir en del av avtalet med kunden. Ges inte korrekt information kan det säljande företaget få stå för vissa kostnader i samband med köpet, och det kan också bli sanktioner enligt marknadsföringslagen.

Även vid butiksförsäljning införs nya informationskrav vid större inköp, till exempel vid köp av TV, surfplattor etcetera, som innebär att butiken måste lämna information om sina kontaktuppgifter, produktens huvudsakliga egenskaper, pris och betalningsvillkor, garantier, avtalets löptid med mera innan ett avtal med konsument ingås.

Ångerrätten gäller enbart konsumenter och alltså inte den som handlar något i sin yrkesverksamhet. Det är först när köparen fått varan och viss information som ångerrätten börjar gälla. Säljaren ska ge kunden en handling med information om ångerrätten, samt namn och adress till den som han/hon ska vända sig till om han/hon ångrar sig. Är det en försäkring kunden ångrar har han/hon rätt att få tillbaka den premie han/hon betalat. Rör det sig om en köpt vara ska den skickas tillbaka och kunden får stå för den kostnaden.

Svara på frågan för att gå vidare:

Räcker det att ge kunden muntlig information om försäkringen?

Börja skriva och tryck på enter för att söka