Del 3 B – Hemförsäkring / Stöld

Stöldbegärlig egendom
I försäkringsvärlden har man valt att använda begreppet stöldbegärlig egendom. Med sådan egendom menas saker som är särskilt attraktiva och därför stjäls. Försäkringsbolagen brukar ställa extra höga krav på förvaring etcetera för de saker som anses som stöldbegärliga. De ska tas om hand med större omsorg än andra föremål. Följande saker brukar anses som stöldbegärlig egendom:

* Guld- och silverföremål, äkta pärlor, ädelstenar, exempelvis diamanter och safirer
* Antikviteter, konstverk och äkta mattor
* Pälsar och pälsverk
* Vapen
* Alkoholhaltiga drycker
* Persondatorer med tillhörande utrustning och tillbehör
* Utrustning för bild-, ljud- och textåtergivning, exempelvis kameror, CD-spelare, DVD-spelare, TV, radio och mobiltelefoner

Stöld i bostaden
När man tecknar en hemförsäkring måste man tala om hur högt värdet totalt är på de saker man har i bostaden. Det är det som kallas försäkringsbelopp. I den egna bostaden lämnas ersättning upp till det valda försäkringsbeloppet och några begränsningar finns oftast inte för stöldbegärlig egendom. Försäkringen gäller för inbrott till exempel när gärningsmannen tar sig in genom att bryta upp dörren eller krossa fönstret. Kravet för att full ersättning ska lämnas är att alla dörrar och fönster är stängda och låsta ordentligt. Den som inte låst kan få minskad ersättning.

Stöld utanför bostaden
Hemförsäkringen omfattar också egendom, som inte får plats i bostaden, exempelvis i ett källar- eller vindsförråd. Stöldbegärlig egendom som förvaras i källar- eller vindsförråd ersätts normalt inte alls. Högsta ersättningsbelopp för egendom utanför bostaden (bortaskydd) brukar variera mellan 20 000 och 50 000 kronor. Här finns ofta reglerat vad som gäller i olika stöldsituationer. På arbetsplatsen ska man låsa in sina saker exempelvis i en skrivbordslåda eller ett skåp. Omklädningsrum och repetitionslokaler har ofta flera personer tillgång till varför man normalt inte får ersättning om någon stulit mobiltelefonen som lämnats kvar där. Samma gäller om liknande saker förvaras i bilen. Den är alldeles för lätt att ta sig in i.

Vid stöld under en semesterresa är villkoren oftast mer generösa, då det inte alltid finns möjlighet att förvara sina tillhörigheter på ett säkert sätt. Är man på resa med övernattning utanför hemorten brukar många bolag ersätta försäkringstagaren för stöldbegärlig egendom som lämnats kvar i bilen en kortare stund. Däremot, om man befinner sig hemma eller exempelvis på arbetet ersätts inte stöldbegärlig egendom som lämnas kvar i bilen.

Svara på frågan för att gå vidare:

Det är korrekt att om stöldbegärlig egendom säga att…

Börja skriva och tryck på enter för att söka