Kontakt

Postadress:

ElektronikBranschen
Långsjövägen 43 
125 30 Älvsjö

Pernilla Enebrink
VD

pernilla.enebrink@elektronikbranschen.se
mobil: 073-0429037