Avtal klart: avgift på smartphones för kulturskapare

 i Mediebevakning

Efter många år av rättstvister och fyra år av förhandlingar, har Elektronikbranschen och Copyswede nu mötts i ett avtal. De två parterna …

till 75 kronor. Copyswede är också nöjda med avtalet. – Det är mycket glädjande att vi nu har ett samförstånd med …

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka