Därför gynnar en kemikalieskatt den svenska klädindustrin

 i Mediebevakning

DebattSkatt på företagande möts sällan av jubel från näringslivet. Men alla skatter är inte likadana. I fallet med kemikalieskatt på kläder…

med den redan existerande elektronikskatten, som tyvärr även beskattar vissa säkra alternativ och därmed fått branschen att reagera högljutt

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka