Debatt: Det är ett näringspolitiskt snedsteg att utvidga kemikalieskatten

 i Mediebevakning

För att Sverige ska vara världsledande i klimat- och miljöfrågor är det avgörande att politiken som förs är förutsägbar, effektiv och…

kilo för övrig elektronik. Det maximala skattebeloppet per vara är 440 kronor. Det är i sig ett angeläget ändamål att vilja minska mängden

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka