E-handeln fortsätter öka – 10 000 butiker kan slås ut inom tio år

 i Mediebevakning

Under pandemin har e-handeln ökat kraftigt. Och trots att fler kommer handla fysiskt igen när smittoläget ändras så väntas e-handeln stiga …

är uppe i 40 procent. Mest kommer vi att handla sällanköpsvaror som hemelektronik och kläder där e-handeln spås stå för runt hälften av

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka