E-handeln ökade 16 procent

 i Mediebevakning

E-handeln ökade med 16 procent under 2014 och omsatte 42,9 miljarder kronor.

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka