EU: Right to repair-lagförslag kommer år 2021

 i Mediebevakning

Europeiska kommissionen bekräftade i dag fler detaljer kring det planerade paket av åtgärder som kallas Circular Economy Action Plan…

komponenter, ritningar och möjligheter att genomföra reparationer av konsumentelektronik. EU har redan liknande lagstiftning för…

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka