Fortsatt ökning av antalet mobilabonnemang med mycket data

 i Mediebevakning

Antalet mobilabonnemang med minst 1 Gbyte per månad samt den totala mängden överförd datatrafik i mobilnäten ökar. Däremot har…

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka