Hårt kritiserat förslag om kemikalieskatt slopas

 i Mediebevakning

Läs mer

bedöms det i det härkonjunkturläget inte lämpligt att införa en skatt på kemikalier i kläder och skor samtidigtsom klädindustrin är inne i

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka