Hög tid för bättre designade miljöskatter

 i Mediebevakning

SKATT Svenskt Näringsliv är av uppfattningen att elektronikskatten, den s.k. kemikalieskatten, aldrig borde ha införts och att den bör…

Läs mer

Börja skriva och tryck på enter för att söka